Thursday, May 8, 2008

2006 KOMIKON Kosmik Komiks Karakter making contest winner

SHORT DESCRIPTION: Si Bathala ang pinakamakapangyarihang nilalalang sa buong kalawakan. Siyaang tumatayong Diyos ng sangkatauhan. Taglay niya anglakas ng kulog at kidlat. Sa Mapagpalang kamay niyaumaasa ang mga taga-lupa para sa biyaya at upangdumami ang ani sa kabukiran.

Barkada niya sila Bernardo Carpio at Hercules atex-girlfriend niya sina Mariang sinukuan at MariaMakiling.Sa lahat ng mga “diyos” siya ang babaero.Ngunit siya ay lubusang matulungin sa nangangailanganat talagang malupit sa mga kalaban. Ang kanyang mortal na kaaway ay si Satano, ang diyos na mapanuksa at mabaho ang puwet. (for english translation, contact me at grunggra@yahoo.com)

Isa sa mga kalokohang sineryoso :-)

Nanalo ako sa pa-contest na ito. I do win in this mind blowing talent showdown.

http://komikon.blogspot.com/2006_10_01_archive.html


No comments: